U bent hier: Sezer Home > Over Sezer
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Over Sezer

De kracht van Sezer

Sezer staat bekend om zijn creativiteit, betrokkenheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid.  Samen met (deel)gemeenten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben we sinds 2000 een groot aantal innovatieve en succesvolle projecten uitgevoerd.

Wat doet Sezer

  • Verzorgen van het programma voor de ouders/verzorgers: opvoedings- en schoolondersteuning;
  • Werven en motiveren van doelgroepen die voor anderen moeilijk bereikbaar zijn (bijvoorbeeld: allochtone vrouwen en allochtone klanten);
  • Training interculturele communicatie (leidinggeven aan cultureel diverse teams)
  • Trajecten voor participatie, re-integratie en inburgering;
  • Bevordering van sociale cohesie op wijkniveau;
  • Maatschappelijke projecten gericht op emancipatie en bewustwording;
  • Onderzoek en organisatieadvies op een breed terrein: diversiteit, interculturele communicatie, integratie, participatie, emancipatie, sociale cohesie