Talentenklassen

Het project Talentenklassen voor havo/atheneum en gymnasium is een samenwerkingsverband tussen Sezer voor diversiteit en vijf instellingen in het voortgezet onderwijs: het Marnix Gymnasium, het Erasmiaans Gymnasium, het Lyceum Kalingen, Melanchthon Schiebroek en OSG Hugo de Groot. Het project is bedoeld voor 90 getalenteerde schoolkinderen uit groep 8. Voor hen ligt de keuze voor de havo, het atheneum of het gymnasium vaak niet voor de hand, simpelweg vanwege schroom of de onbekendheid ervan.

Deze leerlingen krijgen de kans kennis te maken met dergelijke opleidingen. Daarnaast kunnen zij hun taalkennis verbeteren en hun algemene ontwikkeling (onontbeerlijk voor het hoger onderwijs) te vergroten. Hiermee sluit Sezer nauw aan op het huidige kabinetsbeleid, waarin een ambitieuze leercultuur een belangrijk uitgangspunt vormt. Het uiteindelijke doel van het project is om zoveel mogelijk van deze 90 kinderen volgend schooljaar op een havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding te kunnen plaatsen. 

Voor een succesvolle schoolloopbaan is het belangrijk dat deze leerlingen de steun hebben van hun ouders/verzorgers. Sezer betrekt de ouders/verzorgers intensief bij dit project door: hen te laten zien hoe ze hun kind kunnen steunen en stimuleren; hen te informeren over de mores op havo-, atheneum-, en gymnasiumopleidingen; hen samen met hun kind sociaal-cultureel (verder) te vormen. 

Het project bestaat uit drie aan elkaar complementaire arrangementen, die zowel groepsgewijs als individueel plaatsvinden en gericht zijn op zowel het kind als op de ouder. De drie onderdelen zijn:
  • Het eerste projectarrangement: een structurele taalcomponent, die inhoudt dat alle 90 leerlingen tijdens dit schooljaar extra lessen volgen op de woensdagmiddagen.
  • Het tweede projectarrangement betreft ouderbetrokkenheid en -participatie. Dit onderdeel bestaat uit twaalf interactieve bijeenkomsten van twee uur, waarin ouders met extra vaardigheden en kennis worden toegerust.
  • 'Cultuureducatie' vormt het derde projectarrangement. Hierin is het leren debatteren opgenomen. Daarbij horen ook: buitenschoolse activiteiten, gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers om verdere ontwikkeling van cultureel kapitaal en de opbouw van sociaal kapitaal te bewerkstelligen.
Sezer voor diversiteit verzorgt het programma voor de ouders/verzorgers: opvoedings- en schoolondersteuning (vooral t.b.v. een actief ondersteunend gedrag van ouders t.a.v. een opwaartse onderwijscarrière van hun kind); kennismaken met de culturele wereld van gymnasiasten; oog en gevoel krijgen voor de gebruiken en omgangsvormen op gymnasia.

Belangstelling?
 
Wanneer u belangstelling heeft voor dit programma of er meer van wilt weten, kunt u zich het best wenden tot Dinko Kajmovic, Programmamanager Sezer:
✉:
dinko@sezer.nl
: 010-477 2727
📱:
06-4382 2755

Informatie over de Talentenklassen op onderwijs010http://onderwijs010.nl/talentenklassen