Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl

De Talentenklassen van het Marnix Gymnasium, het Gymnasium Calvinum (CSG Calvijn), het Cosmicus College, het Montfort College en het Erasmiaans Gymnasium, in samenwerking met Sezer Consult.  Daarnaast wordt het  ouderprogramma ondersteund door de gemeente Rotterdam, programma Beter Presteren, met als doel om te leren hoe we ouders kunnen versterken in hun begeleidende rol.

Het gymnasiumonderwijs in Nederland neemt een steeds hogere vlucht met als resultaat ieder jaar toenemende leerlingaantallen. Mooi dat steeds meer leerlingen van ons onderwijs kunnen profiteren en zichzelf op die manier een ideale uitgangspositie verwerven voor een succesvolle vervolgstudie en loopbaan.

Echter, in Rotterdam zijn er nog steeds veel getalenteerde kinderen die in een wijk wonen of op een basisschool zitten waar de keuze voor een gymnasium geen optie is, simpelweg vanwege onbekendheid of schroom. Het is een opleiding die te ver van hun belevingswereld afstaat. Bovendien zijn het vaak kinderen met een taalachterstand en hiaten in hun algemene ontwikkeling.  

Het project bestaat uit verschillende complementaire arrangementen. Ten eerste een structureel taalcomponent, de woensdagmiddagaanbod. Ten tweede een aanbod gericht op ouderparticipatie. Ten derde buitenschoolse activiteiten gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers om verdere ontwikkeling van cultureel kapitaal en de opbouw van sociaal  kapitaal te bewerkstelligen, de uitstapjes. 

Sezer Consult verzorgt het programma voor de ouders/verzorgers: opvoedings- en schoolondersteuning (vooral t.b.v. een actief ondersteunend gedrag van ouders t.a.v. een opwaartse onderwijscarrière van hun kind); kennismaken met de culturele wereld van gymnasiasten; oog en gevoel krijgen voor de gebruiken en omgangsvormen op gymnasia.  

Belangstelling?

Wanneer u belangstelling heeft voor dit programma of er meer van wilt weten, kunt u zich het best wenden tot:  

Dinko Kajmovic, Programmamanager Sezer, dinko@sezer.nl, 010-477 27 27 of 06-438 22 755

Hierbij de informatie over talentenklassen op onderwijs010http://onderwijs010.nl/talentenklassen

Rotterdam biedt potentiële gymnasiasten helpende hand