De Talentenklassen van het Marnix Gymnasium, het Gymnasium Calvinum (CSG Calvijn), het Cosmicus College, het Montfort College en het Erasmiaans Gymnasium, in samenwerking met Sezer Consult.  Daarnaast wordt het  ouderprogramma ondersteund door de gemeente Rotterdam, programma Beter Presteren, met als doel om te leren hoe we ouders kunnen versterken in hun begeleidende rol.

Het gymnasiumonderwijs in Nederland neemt een steeds hogere vlucht met als resultaat ieder jaar toenemende leerlingaantallen. Mooi dat steeds meer leerlingen van ons onderwijs kunnen profiteren en zichzelf op die manier een ideale uitgangspositie verwerven voor een succesvolle vervolgstudie en loopbaan.

Echter, in Rotterdam zijn er nog steeds veel getalenteerde kinderen die in een wijk wonen of op een basisschool zitten waar de keuze voor een gymnasium geen optie is, simpelweg vanwege onbekendheid of schroom. Het is een opleiding die te ver van hun belevingswereld afstaat. Bovendien zijn het vaak kinderen met een taalachterstand en hiaten in hun algemene ontwikkeling.  

Het project bestaat uit verschillende complementaire arrangementen. Ten eerste een structureel taalcomponent, de woensdagmiddagaanbod. Ten tweede een aanbod gericht op ouderparticipatie. Ten derde buitenschoolse activiteiten gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers om verdere ontwikkeling van cultureel kapitaal en de opbouw van sociaal  kapitaal te bewerkstelligen, de uitstapjes. 

Sezer Consult verzorgt het programma voor de ouders/verzorgers: opvoedings- en schoolondersteuning (vooral t.b.v. een actief ondersteunend gedrag van ouders t.a.v. een opwaartse onderwijscarrière van hun kind); kennismaken met de culturele wereld van gymnasiasten; oog en gevoel krijgen voor de gebruiken en omgangsvormen op gymnasia.  

Belangstelling?

Wanneer u belangstelling heeft voor dit programma of er meer van wilt weten, kunt u zich het best wenden tot:  

Dinko Kajmovic, Programmamanager Sezer, dinko@sezer.nl, 010-477 27 27 of 06-438 22 755

Hierbij de informatie over talentenklassen op onderwijs010http://onderwijs010.nl/talentenklassen

Rotterdam biedt potentiële gymnasiasten helpende hand

Nieuws

TALENTENKLASSEN GAAN WEER VAN START! Het is zover!  De talentenklassen gaan weer van start! De talentenklassen is een pro...
lees meer...

Talent-en Perspectiefklassen: Het onderling Debat Op het CSG Calvijn Vreewijk vindt op ...
lees meer...

05-01-2015 Precies vandaag bestaat ons bedrijf 15 jaar. Geen enkel bedrijfsproces is...
lees meer...

Volg ons op Twitter!  Volg ons op Facebook