Uitnodiging ouderbetrokkenheid

 

Geachte relatie,

 Met groot genoegen nodigen wij decanen, medewerkers ouderbetrokkenheid, bovenbouw coördinatoren, directies en schoolbesturen uit voor een speciale bijeenkomst die in het teken staat van ouderbetrokkenheid, de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Op donderdag 1 juni a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur blikken wij graag met u vooruit over de te nemen stappen voor het aankomende studiejaar. Rotterdamse Carrie zal de bijeenkomst begeleiden.

 Afgelopen studiejaar hebben het Christelijk Voortgezet Onderwijs, Hogeschool Rotterdam en Sezer voor Diversiteit de handen ineen geslagen om Rotterdamse ouders van 4- en 5-havo-leerlingen speciale voorlichtbijeenkomsten voor ouderbetrokkenheid aan te bieden. Hier hebben 166 ouders gebruik van gemaakt.

 Het is in het van belang van ons allen om Rotterdamse leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het maken van een juiste studiekeuze. De rol van ouders is in dit proces belangrijk, maar niet iedere ouder is zich hiervan altijd bewust of weet de te bewandelen weg te vinden. Hiervoor willen we een breder draagvlak creëren, waarbij jullie rol in het oudercontact zeer belangrijk is.

 In het nieuwe studiejaar keert het ouderbetrokkenheidsprogramma in verschillende vormen bij diverse hogescholen terug. Samen met zoveel mogelijk Rotterdamse hogescholen willen we u hierbij betrekken om zoveel mogelijk ouders te bedienen. Wij horen graag van u of u interesse heeft om aan deze speciale middag deel te nemen!

Aanmelden kan via de link: https://www.aanmelder.nl/94444

 Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Meer informatie over het volledige programma en de locatie ontvangt u één week van tevoren.

 Wij hopen u op 1 juni te mogen begroeten!

 Met vriendelijke groeten,

Namens de initiatiefnemers

 Hogeschool Rotterdam

Sezer voor diversiteit

Christelijk Voortgezet Onderwijs

 

 TER INFO: 

Speciale voorlichtingsdagen

 

Het Christelijk Voortgezet Onderwijs,  Hogeschool Rotterdam en Sezer hebben de handen ineen geslagen om ouders van 4- en 5-havo-leerlingen vanuit scholen in de Rotterdamse regio speciale voorlichtbijeenkomsten ouderbetrokkenheid te bieden. Dit gebeurt door ouders op een persoonlijke manier in contact te brengen met de verschillende opleidingen en de onderwijsinstelling.

 

Op 3 november 2016, 10 december 2016 en 11 februari 2017 vonden deze speciale ouderbijeenkomsten plaats voor het collegejaar 2016-2017. In totaal registreerden 166 ouders zich voor deelname. Daarmee zijn de drie sessies met succes verlopen. Na afloop ontvingen we dan ook velerlei positieve reacties en bruikbare feedback van ouders. Hiermee gaan we nu aan de slag om ouders nog beter bij de toekomst van hun kind te betrekken!

 

Zo blijkt uit de evaluatie dat een goed programma is aangeboden: niet te lang en niet te kort. De sessies  scoorden een dikke voldoende in de evaluatie. Ouders geven aan meer bewust te zijn van hun rol als begeleider; beter te weten welke activiteiten zij met hun kind kunnen ondernemen en weten bovendien na afloop meer over het hbo. Gemiddeld gaven deelnemers de bijeenkomst dan ook een ruime 8 als rapportcijfer.

 

In het bijzonder onderstrepen deelnemers de uitleg over het puntensysteem. Verbeterpunten zijn er ook. Er werd geopperd om ouders met kinderen op het vmbo-tl bij dit programma te betrekken, om de route via het mbo nader toe te lichten. Verder geniet het programma weinig bekendheid waardoor nog te weinig ouders worden bereikt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dinko Kajmovic of Elionora Schravendeel.

 

Dinko Kajmovic                                               Elionora Schravendeel 

E:            dinko@sezer.nl                               e.schravendeel@cvoaccent.nl                

T:            06 43 822 755                                    06 83 207 461