U bent hier: Sezer Home > Fiets Mee!
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Fiets Mee!

Fiets Mee is een zusterproject van Fietsen Op Zuid dat fietsgebruik in Rotterdam Zuid stimuleert. Dit voorjaar zijn we gestart met Fiets Mee om zoveel mogelijk vrouwen op Rotterdam Zuid te leren fietsen. Voor deze vrouwen hebben we een speciaal lesprogramma opgesteld en leiden we zelf trainers op die in totaal 15 groepen trainen tot volwaardige fietsers.

We leiden onze trainers niet voor niets zelf op. Niet kunnen fietsen heeft voor iedereen een eigen, persoonlijke reden. Een fikse valpartij, gebrek aan kennis over verkeersregels of het simpelweg niet beschikken over een fiets kunnen hier allemaal aan ten grondslag liggen. Daarom hebben we Fiets Mee zo ingericht dat we rekening houden met persoonlijke omstandigheden. De cursus vangt dan ook aan op niveau 0, dat wil zeggen: van opstappen tot kilometers.

In onze cursus staat niet alleen het opstappen centraal. We zetten de fiets als middel in om de belevingswereld van onze deelneemsters te vergroten. Op de fiets kom je namelijk verder. De trainers gaan zelfstandig met de cursisten aan de slag om hen niet alleen technieken te leren, maar ook meer zelfvertrouwen te creeren. Sleutelwoorden in onze aanpak zijn zelfvertrouwen, wederzijdse motivatie en vooral kilometers maken. Fiets Mee heeft dan ook vooral een empowerende functie: de fiets vergroot de belevingswereld en biedt het handvatten om zelfstandig activiteiten te ondernemen. 

Heeft u interesse om deze zomer te leren fietsen, of kent u iemand die deze cursus goed kan gebruiken? Neem dan nu contact op via ferry@sezer.nl en vraag naar de cursus. Bellen kan ook via het telefoonnummer 06 41 26 26 91. We staan u graag te woord!


Overige informatie: 

Aantal dagen per week:
Een cursist doorloopt in totaal 8 weken aan cursus: eerste weken komt een groep 2 tot 3 keer per week samen voor kennismaking, een vertrouwensband opbouwen en een gedegen basis leren. Vervolgens komt de groep 1 keer per week samen met daarbij naar gelang sporadische contactmomenten.

Hoeveel uur per training:
Een lesmoment duurt idealiter anderhalf uur, afhankelijk van de te behandelen materie. Hierin zit ook het verzamelen, de fiets rijklaar maken en de afwikkeling inbegrepen. Er wordt aanbevolen om per oefening ruim de tijd te nemen. Met 10 cursisten betekent dit dat een oefening als ‘ritmisch loopfietsen’ in groepsverband al gauw half uur in beslag neemt. Wanneer deze vaardigheid is aangeleerd of, in elk geval vorderingen zijn gemaakt, kan het lesmoment als afgerond beschouwd worden. Naast ritmisch lopen zijn er nog 9 soortgelijke oefeningen die allen een lesmoment vereisen.

Het totaal aantal weken:
Sommige cursusgroepen zullen de oefeningen sneller onder de knie hebben. Ook kan het zo zijn dat een deel van de cursusgroep in een bepaalde week absoluut niet samen kan komen (vakantie, feestdagen, werk etc.). Dan schuift de cursus een week op en is de trainer en de groep een weekje langer bezig. Bovendien kan de trainer een assistent-trainer aanwijzen die bij afwezigheid van de trainer, de les tijdelijk overneemt.