WOCOMOCO-Congres Rotterdam 2018

Ieder jaar organiseert The Swiss Mobility Academy samen met haar partners het World Collaborative Mobility Congress (WOCOMOCO), dit jaar voor de 6e keer in Rotterdam.

Doel van het congres is om allerlei vormen van ‘samenwerkende mobiliteit’ onder de aandacht te brengen en een cross-sectorale dialoog teweeg te brengen met focus op sociale, technische, politieke en economische aspecten.

In dit congres kwam het onderwerp ‘testen, piloten en experimenteren: laboratoria voor gezamenlijke mobiliteit’ aan bod. Dit thema sluit aan bij Sezer’s succesvolle Fiets Mee-project vanwege onze ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een gebiedsgericht fietsstimuleringsprogramma en de inzet van deel- fietsen(gebruik).

Sezer wil graag een steentje bijdragen aan de missie van WOCOMOCO om mobiliteit duurzamer en efficiënter te maken door Rotterdam te helpen transformeren tot een echte fietsstad voor iedereen. Tijdens het congres werd in een workshop gedemonstreerd hoe ons Fiets Mee project, eruit ziet.

Sinds 2016 verzorgt Sezer trainingen aan vrouwen (met veelal een migratie-achtergrond) die het fietsen van huis uit niet hebben meegekregen. Doel van de training is het dagelijks fietsgebruik onder Rotterdamse vrouwen (veelal afkomstig uit lage SES-groepen) te verhogen en de sociale en maatschappelijke activering en participatie van deze vrouwen te bevorderen. Onze cursussen zijn gericht op het aanleren van fietsvaardigheden, het vergroten van de verkeersveiligheid voor beginnende fietsers en het bewerkstelligen van een positieve houding ten opzichte van fietsen. Inmiddels hebben we 535 vrouwen gemobiliseerd, die voorheen veelal een geïsoleerd bestaan leidden.

De gemeente Rotterdam heeft Sezer gevraagd om deel te nemen aan het WOCOMOCO-congres om te tonen hoe Sezer een bijdrage levert aan duurzame en efficiënte mobiliteit binnen Rotterdam.

Op 7 november konden (inter)nationale congresbezoekers deelnemen aan ons project. Het was een groot succes! #wocomoco