Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Oudere nieuwsitems

Talentenklassen bezoeken Museum Rotterdam:

Op zaterdag 22 februari hebben de Talentenklassen het Museum Rotterdam bezocht. Het is het eerste museumbezoek in de reeks van vijf culturele uitstapjes waar talentvolle jeugd in aanraking komt met de kwaliteit van de kunstcollecties. Doel is om er achter te komen hoe kunstvoorwerpen uitdrukking geven aan de gedachtewereld van de mens en de samenleving waarin hij leeft.

De Talentenklassen zijn bedoeld voor getalenteerde schoolkinderen uit groep 8 voor wie de keuze voor het gymnasium vaak niet voor de hand ligt, of simpelweg vanwege schroom of de onbekendheid ervan. Het doel van het project is om zoveel mogelijk van deze kinderen volgend jaar op een gymnasium te kunnen plaatsen.

De vier deelnemende gymnasia aan dit project zijn CSG Calvijn, het Erasmiaans Gymnasium, het Marnix Gymnasium en het Gymnasium Sint-Montfort. Leerlingen uit groep 8 die in de ogen van hun leerkrachten de potentie hebben om een gymnasiumopleiding te volgen krijgen daarbij de kans om kennis te maken met het gymnasium, hun taalkennis te verbeteren en om hun algemene ontwikkeling te vergroten.

Ook de ouders van de kinderen worden nauw betrokken bij dit project door het volgen van trainingen die volgende week van start gaan. Hun rol staat vooral in het teken van het steunen, stimuleren en het inspireren van hun zoon of dochter. Daarnaast leren de ouders hoe ze hun kinderen kunnen assisteren met hun huiswerk.

Een belangrijk onderdeel van dit project is ook het in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. In samenwerking met Museum Rotterdam, de Kunsthal, het Hofplein Rotterdam, de Bibliotheek Rotterdam, Codarts en Rotterdam Sportsupport worden de kinderen in contact gebracht met zaken die ze van huis uit vaak niet meekrijgen. Het Talentenklassenproject van dit jaar duurt tot het einde van dit schooljaar, waarna de balans zal worden opgemaakt van de beoogde doelstellingen.

Het project is een initiatief van de vier genoemde Rotterdamse gymnasia en adviesbureau Sezer voor Diversiteit, en sluit nauw aan op het voorgenomen kabinetsbeleid waarin een ambitieuze leercultuur een belangrijk uitgangspunt vormt. Daarnaast wordt het ouderprogramma ondersteund door de gemeente Rotterdam, programma Beter Presteren, met als doel om te leren hoe we ouders kunnen versterken in hun begeleidende rol.


Terug naar overzicht