Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Oudere nieuwsitems

Talentenklassen team valt in de prijzen tijdens het Landelijke Basisschool Debattoernooi

Op zaterdag 12 april troffen 26 basisschoolklassen uit heel Nederland elkaar op het Niftarlake College in Maarssen. Daar gingen ze de verbale strijd aan om de titel Basisschool Debatkampioen 2014. De achtste editie van het Basisschool Debattoernooi werd georganiseerd door de Stichting Nederlands Debat Instituut, met als doel om het debat als onderwijsmethode te stimuleren.

Aan het toernooi deden ook twee teams van de Talentenklassen uit Rotterdam mee, DebateRDam & Erasmus Elite. Deze zijn uitgeroepen tot de beste tweede nieuwkomer.

Stellingen
De beste debaters uit de Talentenklassen streden mee om één van de twee finaleplekken en daarna de debattitel te bemachtigen. Tijdens dit toernooi werd gedebatteerd over de volgende stellingen:
- Kinderen die blijven pesten moeten naar aparte scholen voor pesters worden gestuurd.
- Als de oorlog over is, moeten vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst.
- Over 50 jaar mag iedereen overal ter wereld gaan wonen.

Een extra uitdaging was de improvisatiestelling, Ouders moeten hun kind verbieden deel te nemen aan talentenshows op televisie”, die pas vlak voor het debat bekend werd gemaakt.

Talentenklassen Rotterdam “debat als zuurstof van iedere democratie”
Talentenklassen is een gezamenlijk initiatief van vier Rotterdamse gymnasia (CSG Calvijn, het Erasmiaans Gymnasium, het Marnix Gymnasium en het Gymnasium Sint-Montfort) en adviesbureau Sezer voor Diversiteit.  Het project is bedoeld voor getalenteerde schoolkinderen uit groep 8 voor wie de keuze voor het gymnasium vaak niet voor de hand ligt, of simpelweg vanwege schroom of de onbekendheid ervan. Ook de ouders van de kinderen worden nauw betrokken bij dit project door het volgen van trainingen. Hun rol staat vooral in het teken van het steunen, stimuleren, motiveren en het inspireren van hun zoon of dochter. Het ouderprogramma wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam, programma Beter Presteren, met als doel ouders te versterken in hun begeleidende rol.

Een belangrijk onderdeel van dit project is ook het in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. Daarnaast worden debatten georganiseerd om deze leerlingen te leren hoe ze hun eigen mening naar voren moeten brengen, te beargumenteren, te presenteren, te reageren, te luisteren en zich te verdiepen in de mening van een ander. We beogen hiermee bij te dragen aan de mondelinge vaardigheden (onderwijs) en de oriëntatie op zichzelf en de wereld om hun heen.

Deelname aan het Landelijke Basisschool Debattoernooi werd mede mogelijk gemaakt door ROTTERDAM TOPSPORT, Hans den Oudendammer, en Hogeschool Inholland, Roelof Eleveld.


Terug naar overzicht