Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Oudere nieuwsitems

Slotbijeenkomst Talentklassen op Rotterdamse gymnasia 

Op 25 juni vindt de feestelijke slotbijeenkomst van de Talentenklassen schooljaar 2013 – 2014 op het Sint-Montfort plaats, van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst blikken we samen met de ouders, kinderen, docenten en rectoren terug op het afgelopen schooljaar. Ouders en kinderen ontvangen certificaten voor hun deelname aan het traject van woensdagmiddaglessen, trainingen ouderbetrokkenheid en culturele uitstapjes.  

Talentenklassen

Talentklassen zijn bedoeld voor leerlingen van de basisschool die de potentie hebben om een gymnasiumopleiding te kunnen volgen, maar nog een achterstand hebben in taal- en algemene ontwikkeling. De leerlingen lopen de achterstand in op één van de gymnasia en stromen daarna op die school in. De leerlingen volgen zolang ze in groep acht zitten één middag per week extra lessen op één van de vier scholen.

Hun ouders krijgen tegelijkertijd een training om te komen tot nieuwe inzichten en vaardigheden, waarmee ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op het ondersteunen van hun kind op het voortgezet onderwijs en in zijn verdere ontwikkeling.  De trainingen zijn opgebouwd rond vier belangrijke thema’s: steunen, stimuleren, inspireren en motiveren.

Een belangrijk onderdeel van dit project is ook het in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. In samenwerking met Museum Rotterdam, de Kunsthal, het Hofplein Rotterdam, de Bibliotheek Rotterdam, Codarts en Rotterdam Sportsupport worden kinderen en ouders in contact gebracht met zaken die ze van huis uit vaak niet meekrijgen.

Aan het project nemen vier gymnasia deel: Marnix Gymnasium en Calvinum (CVO), St. Montfort (LMC) en het Erasmiaans (BOOR) in samenwerking met bureau Sezer.


Terug naar overzicht