Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Oudere nieuwsitems

Conferentie ISNL

Op 15 juli jl. hebben we het samenwerkingsakkoord gesloten met Hogeschool Inholland Rotterdam voor de Conferentie Inclusive Society Next Level (ISNL), die plaats zal vinden op woensdag 26 november 2014 van 12.00 uur tot 18.00 uur. 

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor deze conferentie ISNL. Noteer alvast de datum in uw agenda.

Een kleine hint van wat u kunt verwachten:

Dit jaar staat de conferentie in het teken van Talentontwikkeling en Ouderbetrokkenheid. Wij zijn er trots op dat Paul Scharff weer bij ons op het podium gaat staan. Zijn verhaal van vorig jaar was inspirerend, openhartig en prikkelend. Ook zal de vertegenwoordiging van Directie Voortgezet Onderwijs Ministerie van OCW aanwezig zijn. Daarnaast verrijkt Mariëtte Lusse, pedagoog en werkzaam als lector bij Hogeschool Rotterdam, de conferentie ISNL.

Voordracht Paul Scharff 10-10-2013


Terug naar overzicht