Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Oudere nieuwsitems

Inburgeringsvoorziening in Vlaardingen ten einde

Na vijf succesvolle jaren is er helaas een eind gekomen aan onze inburgeringsvoorziening in Vlaardingen. Al sinds 2007 is Sezer in alle wijken van Vlaardingen aanwezig geweest als taalaanbieder. Met veel plezier kijken wij terug op onze periode in Vlaardingen.

Afgelopen jaren hebben honderden vrouwen bij ons een inburgeringstraject kunnen volgen. In totaal hebben 338 deelnemers voor een traject Onderwijs, Gezondheid & Opvoedingsondersteuning gekozen. Ruim 200 deelnemers hebben uiteindelijk succesvol hun diploma behaald.

 

Dit succes hebben wij mede door onze  ambassadeursmethode kunnen bereiken. Gedurende  onze periode in Vlaardingen zijn 14 ambassadeurs actief geweest voor Sezer die verschillende rollen hebben vervuld. Zo hebben ze zich niet alleen ingezet voor werving van taalbehoeftigen, maar hebben ze ook andere taken vervuld zoals assisteren bij de lessen, intern begeleider van de inburgeraars(huiswerkbegeleider) en extern begeleider van de inburgeraars(sociale activering). 

                       

Een andere belangrijke factor voor onze inburgeringsvoorziening in Vlaardingen was ons kinderopvangaanbod voor de deelnemers.  De moeders konden gebruik maken van onze kinderopvang, zodat zij hun volle aandacht op het traject konden richten, zonder extra kosten te maken. Maar liefst 30 vrijwilligers hebben een waardevolle bijdrage aan onze kinderopvang geleverd.

   

Tot slot is er ook altijd een goede samenwerking met gemeente Vlaardingen geweest, waardoor wij zeer positief terugkijken op afgelopen  periode.

 

 

  

  

 

 

 

September 2012

 


Terug naar overzicht