Werving & detachering
Zelfs in crisistijd is goed personeel schaars. Veel werkgevers zullen dit beamen. Makkelijker zal het in de toekomst niet worden, want Nederland vergrijst. We komen straks in veel sectoren handen en hersens tekort. Het wordt knokken om gemotiveerde en getalenteerde werknemers.

Steeds meer bedrijven zien het belang van diversiteit op de werkvloer. Niet alleen ter vergroting van het potentieel aantal werknemers. Met een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de klanten, neemt ook de concurrentiekracht toe. Bijvoorbeeld: met een grote (culturele) diversiteit aan werknemers begrijpt een zorginstelling beter wat er onder haar cliënten leeft.

Kortom, het wordt voor veel werkgevers van levensbelang om talentvol en divers personeel aan te trekken. De talenten zijn er, maar vind je ze? Ook dit is onze deskundigheid.