Onderzoek
Sezer verstaat de kunst van het representatieve onderzoek: onderzoek waarin alle stemmen doorklinken, ook die van de mensen die door andere onderzoekers niet of niet voldoende gehoord worden. Bij Sezer kunt u terecht voor kwalitatief (inzichtverschaffend) onderzoek op maat. Denk aan:

  • Behoeftenpeilingen onder (groepen) bewoners
  • Opinieonderzoek
  • Quickscans in de wijk
  • Panelgesprekken
  • Bronnenonderzoek (wetenschappelijke literatuur)
  • Combinaties van onderzoeksinstrumenten

Sezer kan putten uit uitgebreide netwerken van ambassadeurs, afkomstig uit vele bevolkingsgroepen. Na een gerichte training worden zij ingezet voor onderzoek in het veld. Daarnaast beschikken we over academische geschoolde onderzoekers. Zij geven leiding aan het onderzoek en verrichten desgewenst het (flankerende) bronnenonderzoek.

Neem voor meer informatie contact op met ons:

✉: info@sezer.nl
:
010-477 2727