Participatie & Tweede spoor re-integratie
Sezer inspireert mensen tot persoonlijke groei en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid om volop deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dit passen we toe op een breed terrein: participatie en tweede spoor re-integratie.

Participatie

Wij gaan uit van de kracht van mensen. Wij geloven in hun wil om vooruit te komen. Zelfs wanneer iemand is vergeten wat hij of zij wil en kan.

Sezer werkt met de Participatieladder. We hebben veel ervaring opgedaan met mensen die zich op de onderste trede(n) van de ladder bevinden. Onze ervaring leert dat wie eenmaal die eerste stappen gezet heeft, vaak door blijft klimmen – verrast door zijn eigen opwaartse kracht en hongerig naar de volgende trede. Die eerste stappen, daar draait het om. Door een veilige startomgeving, rekening houden met individuele verschillen, inzet van empowerment en rolmodellen zijn veel van onze deelnemers in staat om die eerste stappen te zetten.

Wie de Participatieladder beklimt, gaat meer meedoen met de samenleving en ziet het zelfvertrouwen groeien. Sezer weet als geen ander bedrijf hoe dit proces van participatie en activering in gang kan worden gezet en vervolgens geregisseerd.
In de vele projecten die Sezer sinds 2000 heeft uitgevoerd, hebben we legio voorbeelden gezien van opzienbarende persoonlijke groei bij onze deelnemers.

Voorbeelden van participatie en re-integratie bij Sezer:

  • Het Participatiepaleis
  • Het Rotterdams Ambassadeurs Netwerk
  • All-in participatie en re-integratie in opdracht van Barendrecht en Ridderkerk

Tweede spoor re-integratie

Sezer biedt ook trajecten aan gericht op 're-integratie tweede spoor'. Dat wil zeggen: het begeleiden en coachen van langdurig zieke werknemers naar een baan buiten het eigen bedrijf.
Succesvolle re-integratie bij deze doelgroep vereist frequent contact, persoonlijke begeleiding en effectieve communicatie. De re-integratiecoaches van Sezer zijn hierin zeer ervaren en weten de juiste snaar te raken. 
Daarnaast zorgen ze voor een waterdicht re-integratieverslag waarmee de werkgever aan alle verplichtingen voldoet.

Neem voor meer informatie contact op met ons:

✉: info@sezer.nl
:
010-477 2727