Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Succesverhalen: Serife

Project Huiskamertaal

“Ik kwam in 2006 in contact met Sezer, in de ouderkamer van de basisschool van mijn kinderen. Hier kwam Sezer ambassadrices werven voor het project Huiskamertaal. Dat had als doel: moeilijk bereikbare vrouwen bereiken en begeleiden naar de inburgeringscursus. Het project heeft mijn leven veranderd. Mijn netwerk is enorm uitgebreid en ik heb er veel vriendinnen aan overgehouden.

Door dit werk is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Ik bleek talenten te hebben waarvan ik me nooit bewust was geweest. Daarbij is de taal leren van groot belang: je ontdekt jezelf en leert nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Ik heb geïsoleerde vrouwen gestimuleerd om te gaan inburgeren. Ik ben er zelf ook één geweest, maar ik heb toch gedurfd die stap te nemen.

Verder heb ik ook vrouwen ná de inburgering weten te activeren. Ik heb ze bijvoorbeeld adviezen gegeven over opleidingen en vrijwilligerswerk.

De dankbaarheid van deze mensen geeft mij erg veel voldoening. Het maakt mij gelukkig dat mensen mij op straat herkennen en hartelijk groeten.

Niet om de bekendheid, maar om de waardering. Sezer heeft mijn leven positief beïnvloed. Ik heb leuke dingen gedaan die ik anders nooit had kunnen doen, zoals een interview met Ella Vogelaar over inburgering.

In de toekomst zou ik graag mijn kennis willen overdragen aan de nieuwe generatie vrijwilligers.”

Het project Huiskamertaal had als doel geïsoleerde allochtone vrouwen te stimuleren om deel te nemen aan taal- en inburgeringstrajecten.

Meer succesverhalen: