Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Succesverhalen: Abdullah
Project Trotse Vaders

“Via een ouderconsulent kwam ik in contact met het project Trotse Vaders. Het idee sprak mij erg aan: ik vind het erg belangrijk dat vaders meer betrokkenheid tonen bij de opvoeding van hun kinderen. Daarom besloot ik mee te doen.

Zelf woon ik sinds 2001 in Nederland. Ik ben geboren in Turkije. Van huis uit ben ik docent in de Turkse Taal en Cultuur. Op dit moment geef ik vooral veel huiswerkbegeleiding. Daarnaast ben ik een actieve vader van twee jonge kinderen. Ik heb jaren geleden met succes een inburgeringscursus gevolgd.

Voor het project Trotse Vaders heb ik vrijwilligers gerekruteerd onder de vaders van medescholieren van mijn eigen kinderen, op de Zonnehoek in Rotterdam-Zuid. Ik heb diverse bijeenkomsten voor vaders georganiseerd, ze met elkaar in contact gebracht en onderling ideeën uitgewisseld.

De betrokkenheid bij onze kinderen en hun school is hierdoor vergroot. We spreken veel over pedagogische zaken. Ook taboes komen ter sprake. Dit project heeft goed uitgepakt voor de binding tussen vader en kind en tussen vader en school. Wat ik zelf erg mooi vond: de vaders hebben - buiten het project om - de tuin rondom de school van hun kinderen op orde gebracht.

Prachtig! Ik weet zeker dat dit project een waardevolle investering is!”

Meer succesverhalen: