Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Referenties

“Het Albeda College werkt graag samen met Sezer omdat onze visies op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken sterk overeenkomen. Het Albeda College staat voor het ontwikkelen van talenten van jong & volwassen, met educatie en beroepsonderwijs willen wij een bijdrage leveren aan duurzame participatie van mensen in de samenleving.  

Het mooie van Sezer is, dat zij met hun kennis en kunde op het gebied van interculturele vraagstukken, hun netwerken en bereik van doelgroepen, gecombineerd met hun niet te stuiten drive om anderen te helpen zich te ontwikkelen, instrumenten weten in te zetten om hun doelen te bereiken. Dat maakt Sezer zo'n mooie samenwerkingspartner: dat je beide vanuit passie maar eigen competenties werkt aan talenten van mensen!”

Kors Pijl,
Marketing Manager
Albeda College

 

Albeda

 


"De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2007 samen met Sezer. Sezer verzorgt in het kader van de inburgering de duale trajecten met Opvoedingsondersteuning, Gezondheid en Onderwijs (OGO).
Het slagingspercentage van de inburgeraars die in Vlaardingen inburgeringsexamen doen, was met 78% in 2010 hoog ten opzichte van de minimale eis van 60% die vanuit het ministerie is gesteld. De mensen die vanuit Sezer een inburgeringstraject volgen, worden zo lang als mogelijk de kans gegeven om dit traject alsnog succesvol af te ronden. Als de situatie daar om vraagt, maakt Sezer afspraken die zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de mensen die het betreffen. Sezer heeft in de loop van de tijd een breed scala aan participatie-activiteiten opgezet zoals bibliotheekbezoek en voorlichting ‘Opvoeding Kinderen’. "

José van den Bergh,
Seniorbeleidsmedewerker Sociale Zaken en Werk
Gemeente Vlaardingen