U bent hier: Sezer Home > Disclaimer
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Disclaimer

Sezer sluit hierbij uitdrukkelijk uit alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of aan de werking van deze website, de inhoud of gebruiker inhoud, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Sezer geeft geen garanties of verklaringen dat de website aan uw vereisten voldoet; de website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website  (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze website juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

 
De website is een openbare website, daardoor geniet uw gebruikersinhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid.

  

Ongeautoriseerd (of oneigenlijk) gebruik van de inhoud of delen daarvan kan inbreuk maken op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publieke plaatsen dient schriftelijk aan Sezer te worden verzocht.