Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Conferentie ISNL

CONFERENTIE - Inclusive Society Next Level (ISNL)

TALENTONTWIKKELING EN OUDERBETROKKENHEID

Op 26 november 2014 heeft Sezer in samenwerking met de Hogeschool Inholland een conferentie georganiseerd, deze is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. De conferentie stond in het teken van Talentontwikkeling en Ouderbetrokkenheid.

Het succes van onze eerste editie van de Talentenklassen in het schooljaar 2013-2014 heeft ons doen overtuigen van zowel de noodzakelijkheid als de haalbaarheid van het concreet werken aan talentontwikkeling. Sezer wil graag blijvend in die behoefte voorzien.

Het uiteindelijke doel van de conferentie is om bruggen te slaan tussen talentvolle jongeren die opgroeien in een kansarme omgeving, en de stap naar het hoger onderwijs. Het is daarbij vooral de bedoeling dat deze conferentie iets teweeg brengt bij de aanwezigen. Kortom, een echte eyeopener wordt. Waarbij de confrontatie niet wordt geschuwd, waaruit nieuwe ideeën ontstaan en waarbij iedereen afzonderlijk naar huis gaat met een gevoel van urgentie.

Sezer gelooft in verbinding & open communicatie en is de overtuiging toegedaan dat overkoepelende maatschappelijke doelen sneller en effectiever worden bereikt wanneer teruggevallen kan worden op een betrouwbaar netwerk.  Samen met u wenst Sezer talentvolle jongeren die opgroeien in een kansarme omgeving, een context te bieden waar zij te allen tijde op terug kunnen vallen.

Klik hier voor een terugblik op de conferentie van oktober 2013.