U bent hier: Sezer Home > Over Sezer > Visie
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Visie
Sezer gelooft in diversiteit. We zien verschillen tussen mensen als rijkdom. Of het nu gaat om een stad of een land, een school of regering: we geloven dat individuele verschillen het geheel vitaler en leuker maken.

Sezer heeft een onwrikbaar geloof in de kracht van mensen, ongeacht hun positie op de participatieladder. Wij geloven in de universele wil om te leren en vooruit te komen. ‘Afschrijven’ en ‘opgeven’ staan niet in ons woordenboek. Ook mensen die zich op de onderste trede van de participatieladder bevinden, hebben veel meer capaciteiten en vaardigheden dan menigeen vermoedt.
We hebben veel successen geboekt met deze groep. Onze ervaring leert dat de eerste stap omhoog meestal de belangrijkste is. Is die eenmaal gezet, dan volgt het besef: ‘hé, ik kan meer bereiken dan ik dacht’  en raakt het groeiproces in een stroomversnelling.

Sezer gelooft in de juiste balans tussen empathie en eigen verantwoordelijkheid. Begrip en inlevingsvermogen – werkelijk luisteren – zijn cruciaal om vertrouwen op te bouwen bij de start van een traject. Maar ieder mens is verantwoordelijk voor zijn situatie, gedrag en handelen. Onze begeleiding is er op gericht de deelnemer zelf bewust keuzes te laten maken, zelf initiatieven en verantwoordelijkheid te laten nemen. De begeleiding stimuleert de zelfredzaamheid van de deelnemer.

Sezer gelooft in de kracht van rolmodellen. Daarom zetten we bijvoorbeeld ambassadeurs in bij inburgeringscursussen. Dit zijn vrijwilligers die zelf succesvol zijn ingeburgerd en de inburgeraars helpen hun weg te vinden. Vaak genieten de ambassadeurs een zekere status, als actieve leden van een gemeenschap. Ze zijn daarom ook belangrijk voor empowerment en inspiratie: ze laten zien wat er mogelijk is in dit land als je de taal leert en participeert.
Maatschappelijke participatie begint bij de eigen belevingswereld. Wie veraf staat van (arbeids)participatie en de taal niet voldoende beheerst, zit vaak gevangen in een geïsoleerd bestaan. Door capaciteiten inzichtelijk te maken, wordt de leefomgeving van de deelnemer vergroot. Dit is een eerste vergroting van de leefwereld. We combineren een individuele aanpak (maatwerk) met de kracht van de groep. De stimulerende werking van een groep lotgenoten kan nauwelijks worden onderschat. Daarbij is het belangrijk dat de deelnemers zich veilig voelen en dat successen worden gevierd. Onze ervaring is dat in een veilige en stimulerende groep algauw het inzicht terrein wint dat ‘meedoen leuk en nuttig is’. Onze deelnemers worden in de loop van het traject steeds meer uitgedaagd om ook buiten de groep actief te worden in hun eigen wijk.