Onderling Debat Talentenklassen 2015-2016

In het Calvijn College vindt zaterdag 19 maart 2016 het Onderling Debat Talentenklassen plaats.

Ambitieuze leercultuur

Het Onderling Debat talentenklassen is een voorronde van het Landelijke Debattoernooi Basisscholen op 16 april a.s. en maakt deel uit van het educatieve project De Talentenklassen. Het project Talentenklassen is een gezamenlijk initiatief van vijf Rotterdamse scholen voor Voortgezet Onderwijs (CSG Calvijn, het Erasmiaans Gymnasium, het Marnix Gymnasium, het Cosmicus College en het Montfort College) en adviesbureau Sezer voor Diversiteit en sluit nauw aan op het voorgenomen kabinetsbeleid waarin een ambitieuze leercultuur een belangrijk uitgangspunt vormt. Het project is bedoeld voor getalenteerde schoolkinderen uit groep 8 voor wie de keuze voor het gymnasium vaak niet voor de hand ligt, of simpelweg vanwege schroom of de onbekendheid ervan. Leerlingen uit groep 8 die in de ogen van hun leerkrachten de potentie hebben om een havo/atheneum- of gymnasiumopleiding te volgen krijgen daarbij de kans om kennis te maken met het havo/atheneum of gymnasium, hun taalkennis te verbeteren en om hun algemene ontwikkeling te vergroten. Het uiteindelijke doel van het project is om zoveel mogelijk van deze kinderen volgend jaar op een gymnasium te kunnen plaatsen.  

Ouders worden nauw betrokken

Ook de ouders van de kinderen worden nauw betrokken bij dit project door het volgen van trainingen. Hun rol staat vooral in het teken van het steunen, stimuleren, motiveren en het inspireren van hun zoon of dochter. Daarnaast leren de ouders hoe ze hun kinderen kunnen assisteren met hun huiswerk. Het ouderprogramma wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam, programma Beter Presteren, met als doel ouders te versterken in hun begeleidende rol.  

Ontplooiingskans

Een belangrijk onderdeel van dit project is ook het in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. In samenwerking met Museum Rotterdam, de Kunsthal, het Hofplein Rotterdam, de Bibliotheek Rotterdam, Codarts en Rotterdam Sportsupport worden de kinderen in contact gebracht met zaken die ze van huis uit vaak niet meekrijgen. In dit kader wordt ook het Onderling Debat Talentenklassen georganiseerd.

Het Talentenklassen project van dit jaar duurt tot het einde van dit schooljaar, waarna de balans zal worden opgemaakt van de beoogde doelstellingen.