Aanmelding 2017-2018

Talentvolle leerlingen uit groep 8 kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor de Talentenklassen.

De Talentenklassen zijn bedoeld voor potentiële Havo/Vwo'ers die van huis uit niet snel in aanraking komen met het voorbereidend hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Het succes van de eerdere edities van de Talentenklassen heeft ons ervan overtuigd dat het én noodzakelijk én haalbaar is om concreet te werken aan talentontwikkeling van slimme kinderen, die anders de kans lopen om onder hun niveau het VO in te stromen. In samenspraak met de VO-school en de basisschool selecteren we 15 leerlingen per VO-school.

Doelstelling:

De leerlingen van groep 8 in de loop van het jaar zodanig toerusten dat zij de keuze kunnen maken voor de juiste vervolgopleiding, door hen een jaar lang wekelijks extra vaardigheden en kennis aan te bieden, vooral op het gebied van Nederlandse taal en algemene ontwikkeling. Daarnaast leren we ze omgaan met de ongeschreven regels, het verborgen curriculum, de codes die vaak onbegrijpelijk zijn voor kinderen die uit milieus komen waar weinig contact is met autochtone hoogopgeleide kinderen (die de meerderheid uitmaken op een gymnasium) Bij gebleken geschiktheid geven we deze leerlingen voorrang bij plaatsing.

De ambitie van de Talentenklassen  is het realiseren van een breed gedragen programma met daarbij de volgende uitgangspunten: 

  • Een structurele taalcomponent/structureel lesaanbod op woensdagmiddag. De VO-scholen verzorgen daarbij zelf het wekelijkse lesprogramma voor de kinderen.
  • Een aanbod gericht op ouderbetrokkenheid. De ouders committeren zich daarbij aan deelname aan twaalf trainingen.
  • Buitenschoolse activiteiten, gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers, om ervaring op te doen en kennismaken met sport, kunst en cultuur.

 Dit programma vindt plaats onder verantwoordelijkheid van VO-scholen en Sezer Consult, en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Voor kinderen en hun ouders/verzorgers zijn geen kosten verbonden aan dit project. 

Tijdpad aanmelding en plaatsing voor de projecten:

Leerlingen die in de ogen van hun leerkrachten in aanmerking komen voor de Talentenklassen kunnen worden aangemeld voor 1 juni 2017. De VO-school neemt de aanmelding in behandeling en streeft ernaar om binnen 6 weken een toelatingsbeslissing te nemen. Veelal zijn de resultaten van de Entreetoets daarbij leidend. Het intakegesprek met de ouders en de leerling wordt uitgevoerd door Sezer Consult, en het advies maakt deel uit van de toelatingsbeslissing. Zo is uiterlijk 8 weken na aanmelding duidelijk op welke VO-school de leerling geplaatst wordt.

Heeft u belangstelling?

Wanneer u belangstelling heeft voor dit programma of er meer over wilt weten, dan kunt u zich het beste wenden tot Dinko Kajmovic:
✉:
dinko@sezer.nl
:
010-477 2727
📱: 06-4382 2755

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van dit initiatief, en voor zichzelf op deze wijze een ideale uitgangspositie kunnen verwerven voor een succesvolle vervolgstudie en loopbaan.

 Wij nodigen u dan ook uit om leerlingen die de potentie hebben voor een van deze vervolgopleidingen aan te melden, zodat we hun een succesvol vervolg op de basisschool kunnen bieden.