Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Ouderbetrokkenheid

Training OuderradenDoelgericht, betrokken en toegerust’

Goed geïnformeerd zijn betekent beter betrokken en beter toegerust zijn.

Bijna elke school heeft een ouderraad en/of een adviesraad. Samen vormen zij een belangrijke schakel tussen de schoolleiding, het team leerkrachten en de ouders. Maar ook voor het organiseren van vele hand- en spandiensten binnen de school.

De vraag is echter: halen al deze enthousiaste mensen wel eruit wat erin zit? Hoe blijven ze goed geïnformeerd? Hoe kijk je samen naar de organisatie en hoe optimaliseer je deze? Hoe vergroot je het plezier en het rendement van de raad? Of hoe blaas je deze nieuw leven in?

Speciaal voor uw raad bieden wij de Training Ouderraden, zodat uw ouderraad zich oriënteert op de volgende stap binnen uw school.

Dit unieke programma is er voor de ouderraden. De training geeft een inhoudelijke en praktijkgerichte voorbereiding op de functies binnen de ouderraad. Wij belichten alle aspecten, geven inzicht in de rol van de raad, de dynamiek daarbinnen en hun eigen positionering binnen uw school.