Cursusinformatie Fiets Mee! 2018

Aantal dagen per week:
Een cursist doorloopt in totaal 10 weken aan cursus. De groep komt 1 keer per week samen, met daarbij naar gelang sporadische contactmomenten.

Hoeveel uur per training:
Een lesmoment duurt idealiter twee uur, afhankelijk van de te behandelen materie. Hierin zit ook het verzamelen, de fiets rijklaar maken en de afwikkeling inbegrepen. Er wordt aanbevolen om per oefening ruim de tijd te nemen. Met 15 cursisten betekent dit dat een oefening als ‘ritmisch loopfietsen’ in groepsverband al gauw half uur in beslag neemt. Wanneer deze vaardigheid is aangeleerd (of wanneer er in elk geval vorderingen zijn gemaakt) kan het lesmoment als afgerond beschouwd worden. Naast ritmisch lopen zijn er nog 9 soortgelijke oefeningen die allen een lesmoment vereisen.

Het totaal aantal weken:
Sommige cursusgroepen zullen de oefeningen sneller onder de knie hebben. Ook kan het zo zijn dat een deel van de cursusgroep in een bepaalde week absoluut niet samen kan komen (vakantie, feestdagen, werk etc.). Dan schuift de cursus een week op en zijn de trainer en de groep een weekje langer bezig. Bovendien kan de trainer een assistent-trainer aanwijzen, die bij afwezigheid van de trainer de les tijdelijk overneemt.