U bent hier: Sezer Home
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Home
Welkom op de site van Sezer

We ontwikkelen, onderzoeken, adviseren en voeren projecten uit op het terrein van diversiteit.

Sezer stelt mensen in staat hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We dagen mensen uit tot persoonlijke groei en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid, zodat ze volop deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Diversiteit zien we als een culturele bron van rijkdom. Het aanboren van deze bron maakt de samenleving sterker, dynamischer en boeiender.

Sezer is maatschappelijk betrokken. We spelen voortdurend in op de veranderende omstandigheden in de samenleving. We kennen én begrijpen onze doelgroepen en weten hun wensen en behoeftes te vertalen naar concrete projecten en producten.

Onze producten worden ingezet om mensen te verbinden, te activeren en te laten participeren. Onze aanpak is integraal, met impact op het persoonlijk leven van mensen én op de bredere samenleving. We gaan complexe vraagstukken niet uit de weg en hebben een rotsvast geloof dat er voor vrijwel alle sociaal-maatschappelijke problemen een duurzame oplossing bestaat: een project op maat.

Onze maatwerkproducten lenen zich goed voor een integrale aanpak en zijn inzetbaar op individueel, groeps-, wijk- en stadsniveau. Het streven van Sezer is een betere samenleving waarin iedereen naar eigen mogelijkheden mee kan doen.

Diversiteit: het vermogen om op een onafhankelijke wijze te denken/werken.

Inclusie: daadwerkelijk evenredig en evenwaardig betrokkenheid creëren.