Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

In samenwerking met middelbare scholen en basisscholen ondersteunen wij sinds 2013 de ontwikkeling van talent van basisschoolleerlingen uit groep 8. Dit doen we met het project Talentenklassen. Dit project is speciaal ontwikkeld om kansengelijkheid te stimuleren en geen talent onbenut te laten.

Talentvolle, gemotiveerde en breed geïnteresseerde leerlingen en hun ouders krijgen dankzij dit project de ondersteuning die zij nodig hebben om de schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te vervolgen. Het project biedt leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met het hoger middelbaar onderwijs, hun talenkennis en algemene ontwikkeling te vergroten en ouders te leren hoe zij hun kinderen optimaal kunnen ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan.

De kracht van het programma

De kracht van Talentenklassen zit in de integrale en complementaire werkwijze. Vergelijkbare projecten focussen vaak alleen op extra klassikaal onderwijs, waardoor deze onvoldoende effectief zijn. Bij dit project kiezen we bewust voor een brede aanpak, waarbij zowel de leefgebieden school, thuis als vrije tijd uitgebreid aan bod komen.

Inhoud programma

Het project Talentenklassen bestaat uit 3 onderdelen: taaleducatie, trainingen ouderbetrokkenheid en cultuureducatie.

Taaleducatie

Gedurende dertig woensdagmiddagen in een jaar maken leerlingen kennis met het voortgezet onderwijs en krijgen zij de kans om hun taalkennis te verbeteren en hun algemene ontwikkeling te verbreden. Docenten van middelbare scholen geven de kinderen extra lessen in taal (begrijpend lezen, woordenschat, spelling, grammatica, teksten samenvatten) en eventueel ook in rekenen, Griekse mythologie en Nieuwsbegrip XL.

Trainingen ouderbetrokkenheid

Om succesvol te zijn op school hebben kinderen hun ouders nodig. Sezer heeft een trainingsprogramma ontwikkeld dat ouders helpt hun kinderen te stimuleren en ondersteunen in hun schoolloopbaan. De trainingen bieden ouders hulp bij de opvoeding van pubers en informeert hen over het systeem, de regels en de normen en waarden van de nieuwe school. Daarnaast vormen deze bijeenkomsten een mooie gelegenheid voor ouders om andere ouders te leren kennen.

Cultuureducatie

Cultuureducatie vormt een belangrijk onderdeel van het project Talentenklassen. In samenwerking met een groot aantal kunst- en cultuurinstellingen,  Hogeschool Inholland en Stichting Nederlands Debat Instituut brengen we kinderen en hun ouders in aanraking met kunst en cultuur. Het programma bestaat uit diverse buitenschoolse activiteiten, zoals een bezoek aan het theater of het museum. Daarnaast krijgen leerlingen lessen in debatteren.