Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Sezer is creatief, maatschappelijk betrokken, flexibel en gericht op resultaat. We zijn gespecialiseerd in diversiteit en inclusiviteit in het sociaal domein. Samen met gemeenten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben we sinds 2000 een groot aantal innovatieve en succesvolle projecten uitgevoerd. Lees hieronder onze missie, visie en wie wij zijn.

De missie van Sezer

Sezer voor Diversiteit gaat voor een sterkere, meer inclusieve samenleving waarin de talenten en kwaliteiten van een ieder tot groei en bloei komt.

Samen met andere bedrijven, organisaties, professionals en vrijwilligers maakt Sezer zich sterk voor een rijkere samenleving door iedereen de kans te geven mee te doen, talenten te ontwikkelen en te groeien als mens, ongeacht achtergrond of sociale status.

De visie van Sezer

Diversiteit zien we als een onuitputtelijke bron van maatschappelijke rijkdom. Door deze bron te benutten, maken we de samenleving dus rijker, sterker en mooier. Dat gaat echter niet vanzelf, want met diversiteit komen ook uitdagingen. Mensen met verschillende achtergronden hebben moeite elkaar te verstaan, waardoor talenten onontdekt (en dus onbenut) blijven, mensen langs elkaar heen leven en polarisering dreigt. Daarom moeten deze uitdagingen worden overwonnen, zodat talenten ontplooid kunnen worden en de samenleving kan profiteren van de rijkdom van diversiteit. Dat vraagt om maatschappelijk betrokken organisaties die midden in de maatschappij staan en die kunnen luisteren, verbinden, activeren en inspireren.

Al meer dan twintig jaar middenin de maatschappij

Sezer werd in het jaar 2000 opgericht door Cemile Sezer. In de jaren daarvoor werkte Cemile in sociale domein vanuit verschillende rollen . Ze zag hoe bevolkingsgroepen langs elkaar heen leefden, zonder elkaar echt te spreken:

Dit greep me aan en motiveerde me tegelijkertijd enorm. Het moest toch beter kunnen? Ik dacht: zou het niet mooi zijn als autochtone ouderen voorlazen aan allochtone kinderen? Het idee werd werkelijkheid. Kinderen hadden er ineens een opa of oma bij en leerden nieuwe woorden.”

Dit ideële project was het eerste van vele succesvolle die nog zouden volgen. In de afgelopen twee decennia groeide Sezer langzaam maar zeker uit tot een bepalende speler op het terrein van diversiteit en inclusie. Of het nu gaat om armoede, zorg, onderwijs, integratie, discriminatie, Nederlandse taal of (arbeids-)participatie: op al deze terreinen heeft Sezer haar waarde bewezen. Niet alleen met het ontwikkelen van fantastische projecten als Fiets Mee en Talentenklassen, maar ook door hechte vrijwilligersnetwerken op te zetten op wijkniveau en waardevolle expertise, inzichten en ervaring te delen met overheden en organisaties.

Tegelijkertijd is de wereld ontzettend veranderd. Er kwamen nieuwe technologieën, nieuwe politieke partijen en nieuwe denkwijzen. Het internet en sociale media werden alomtegenwoordig. De samenleving werd diverser en inclusiviteit werd nog belangrijker. Het klimaat werd warmer, maar daar kwam wel consensus over. Net als over het feit dat er racisme is in ons mooie land.

En Sezer? Sezer veranderde mee. We realiseerden ons dat onder meer de termen allochtoon en autochtoon helemaal niet inclusief zijn. We maakten kennis met nieuwe groepen mensen. En we ontwikkelden een sterke online aanwezigheid. Wat echter niet veranderde zijn onze idealen. De wil om mensen samen te brengen, te laten groeien en te laten bloeien, ongeacht hun achtergrond, vormt nog steeds de motivatie voor alles wat we doen. Daar gaan we mee door, totdat we overbodig worden.