Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Sezer gelooft heilig in diversiteit als bron van maatschappelijke rijkdom. Om deze bron ook daadwerkelijk te kunnen benutten, en tot een werkelijk inclusieve samenleving te komen, moeten mensen elkaar kunnen begrijpen en moet iedereen mee kunnen doen. Daar is naast heel veel aandacht vooral training en coaching voor nodig. Sezer ontwikkelt trainingen en educatievormen gericht op inclusiviteit, mobiliteit, arbeid en zorg, voor diverse doelgroepen.

Training voor professionals

We leven in een maatschappij waarin diversiteit een gegeven is, maar waarin het niet vanzelfsprekend is dat alle verschillende mensen mee kunnen doen. Om verschillen te overbruggen ontwikkelen wij trainingen op maat van uw organisatie, gericht op bewustwording en het begrijpen van de ander. Denk aan trainingen als:

 • Basistraining culturele verschillen & communicatie
 • Omgaan met culturele verschillen op de werkvloer
 • Interculturele communicatie voor leidinggevenden
 • Communiceren met ouders met een biculturele achtergrond
 • Communiceren met jongeren met een biculturele achtergrond
 • Communiceren & motiveren voor klantmanagers
 • Training emancipatie en bewustwording

Training en educatie voor doelgroepen

Er zijn veel mensen voor wie meedoen geen vanzelfsprekendheid is. Denk aan mensen die de taal niet goed beheersen. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar vaak geen geld is voor leuke en/of leerzame activiteiten. Of denk aan mensen met een aandoening, waardoor ze moeite hebben met werken en bewegen deelsystemen. Sezer helpt overheden, organisaties en vooral deze mensen zelf, met leren, het zich ontplooien en het krijgen van de mogelijkheid om echt mee te kunnen doen. Dit doen we met het ontwikkelen en soms ook uitvoeren van educatie- en trainingsprojecten als:

 • De fietscursus Fiets Mee!
 • Kookcursus Ik Kook
 • Wandel- en bewegingsbegeleiding
 • Inburgeringscursussen
 • Programma re-integratie tweede spoort
 • Talentenklassen
 • Trainingen Ouderbetrokkenheid
 • Ambassadeurstraining
 • Motivatiecoaching

Inburgering

Sezer biedt inburgeringscursussen aan en ondersteunt organisaties en instanties bij het opzetten van inburgeringstrajecten. Wij geloven dat inburgering begint met het leren van de taal, maar zoveel verder gaat dan dat. Het leren van de taal is een absolute voorwaarde om te kunnen participeren en een netwerk op te bouwen. Vervolgens is het van belang een sociaal netwerk te creëren waarin de inburgeraar de taal in de praktijk kan brengen en zijn of haar competenties verder kan ontwikkelen. Daarbij vormen het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het werkwerken van individuele belemmeringen steeds het uitgangspunt.

Wij ontwikkelen trajecten waarbij we werken met een inburgeringsteam, bestaande uit ambassadeurs, een motivatiecoach en trainers. Op deze manier verzorgen we een inburgeringstraject dat verder gaat dan alleen het leren van de taal. Inburgeraars leren immers direct mensen kennen, creëren een netwerk en worden gemotiveerd zelf het heft in handen te nemen.

Wij helpen u met uw trainingsvraagstuk

Sezer ontwikkelt trainingen en educatievormen gericht op emancipatie, inclusiviteit en participatie. Ook voor u ontwikkelen we met plezier een project op maat, zodat ook uw mensen de rijkdom van onze diverse samenleving nog beter kunnen benutten. Neem daarom direct contact op voor een vrijblijvende kennismaking.