Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Goed en passend onderwijs vormt de basis voor een succesvol leven. Een passende opleiding laat kinderen bloeien, groeien en hun maatschappelijke waarde ontdekken. Daarom is het van groot belang dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om al hun talenten te ontplooien en te gaan voor de hoogst mogelijke middelbare-schoolopleiding. Sezer zet zich daar met veel passie voor in.

Hoe zetten wij onze expertise in?

Met een integrale, complementaire aanpak onderscheiden we ons op het gebied van onderwijs. Vaak ligt de focus op een deelaspect van het talent van kinderen, terwijl we bij Sezer gaan voor een aanpak op alle leefgebieden: school, thuis en vrije tijd. Dit vormt het uitgangspunt bij zowel verkennend onderzoek als het ontwikkelen van onderwijsconcepten.

Een voorbeeld van een succesvol onderwijsproject is Talentenklassen. Hierbij werken we samen met  diverse middelbare scholen en een groot aantal basisscholen aan de talentontwikkeling van leerlingen in groep 8. Dit zijn breed geïnteresseerde en gemotiveerde kinderen met veel talent, die overduidelijk naar het havo, atheneum of gymnasium kunnen. Zij scoren bijvoorbeeld zeer goed op rekenen, maar minder op begrijpend lezen en spelling. Door deze kinderen en hun ouders te ondersteunen en extra lessen aan te bieden, zorgen we dat ze de kans krijgen de vervolgopleiding te volgen die bij hen past.