Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Mobiliteit speelt een grote rol in de maatschappij. Want naast een middel om van de ene plek naar de andere plek te komen, is een vervoersmiddel ook een mogelijkheid om anderen te ontmoeten, om naar het werk te gaan en om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Het is een mogelijkheid om deelsystemen te verbinden.

Mobiel zijn vergroot de wereld, verbreedt de horizon, sterkt het vertrouwen en is een voorwaarde voor deelname aan het sociale verkeer. Daarom zet Sezer haar deskundigheid in om de mobiliteit van alle mensen te bevorderen en om vervoersarmoede aan te pakken. Samen met diverse partners werken we integraal aan inclusieve mobiliteit.

Hoe zetten wij onze expertise in?

Sezer voert verkennend onderzoek uit, adviseert en ontwikkelt projecten op het gebied van mobiliteit voor alle mensen. Een voorbeeld van een succesvol project is Fiets Mee. Voor dit project werkten we samen met de gemeente Rotterdam een groot aantal organisaties, waaronder de Landelijke Fietsersbond en de Leontien Foundation. Met een integrale aanpak op wijkniveau zijn we erin geslaagd om meer dan 1000 vrouwen met een biculturele achtergrond te leren fietsen. En de teller loopt door, want ook dit jaar worden er weer fietscursussen gegeven!