Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Veel gemeenten en organisaties worstelen met het bereiken en activeren van diverse groepen mensen. Speciaal daarvoor heeft Sezer de ambassadeursmethode ontwikkelt. Met deze methode bereikt Sezer bevolkingsgroepen die anderen niet kunnen bereiken. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat bewoners met een biculturele achtergrond zich betrokken voelen bij hun wijk, dat spanningen tussen bevolkingsgroepen in kaart worden gebracht en dat jongeren meedoen aan een programma met betrekking tot verslavingspreventie. Daarnaast spelen onze ambassadeurs een grote rol bij het werven van deelnemers voor onze overige projecten.

De ambassadeurs en de methode

Deze methode is gebaseerd op de kracht van rolmodellen. Ambassadeurs zijn gerespecteerde en actieve leden van een gemeenschap die samen een netwerk vormen. Ze zijn persoonlijk gemotiveerd en hebben een breed netwerk in de wijk. Deze vrijwilligers worden door anderen gezien als voorbeeld en als rolmodel, en zijn daardoor als geen ander in staat anderen te bereiken en hen te activeren en motiveren. Ambassadeurs kunnen zowel oud als jong zijn en vervullen voor onze opdrachtgevers een sleutelfunctie bij verkennende onderzoeken en het werven van deelnemers voor onder meer inburgeringscursussen en andere emanciperende programma’s.