Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Een krachtige manier om sociaal-cultureel kapitaal van leerlingen te bevorderen, is hen te leren debatteren. Dit draagt bij aan hun algehele ontwikkeling, met name kritisch denken, mondelinge vaardigheden, taalvaardigheden en wereldoriëntatie. Zij leren standpunten vanuit een ander perspectief te benaderen, te bespreken, te beargumenteren, te luisteren en zich te verdiepen in de opinie van een ander. Dit verhoogt niet alleen het vermogen om logisch en kritisch na te denken. Het versterkt bovendien het zelfvertrouwen van het kind door bewust om te leren gaan met retoriek.

Inhoud van de training

Taalkennis en -vaardigheid komen aan bod. Leerlingen leren informatie te verwerven uit taal en leren deze mondeling en gestructureerd uiteen te zetten. Leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en opvragen van informatie; bij het uitbrengen van verslag; bij het geven van uitleg en tijdens het instrueren. Zij leren informatie te beoordelen. In een informatief of opiniërend gesprek leren leerlingen met argumenten te reageren. Kortom: het maakt leerlingen weerbaar.