Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Sezer is partner van onder meer gemeentes en de Verkeersonderneming op het gebied van gezondheid, economie, onderwijs en mobiliteit. Vanuit deze thema’s onderzochten we wat bewoners nodig hebben om meer toegang te krijgen tot mobiliteit. Hoe gaan bewoners daadwerkelijk vaker fietsen? Hoe brengen we gedragsverandering tot stand? Hoe laten we mensen de fietscultuur omarmen? Het bleek dat er niet alleen behoefte is aan betere verkeersveiligheid en meer flexibel openbaar vervoer, maar dat in sommige wijken bewoners zelden in aanraking komen met de fiets. De fiets is simpelweg niet zichtbaar voor veel mensen, laat staan toegankelijk. Dat weerhoudt veel bewoners ervan de fiets te gebruiken als vervoersmiddel.

Deze inzichten vormden de aanleiding om van start te gaan met het project Fiets Mee. Met dit project laten we mensen op een laagdrempelige manier kennis maken met de fiets en de fietscultuur, leren we hen de fiets te gebruiken en veilig deel te nemen aan het verkeer. Zo creëren we voor alle bewoners gelijke kansen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

De kracht van Fiets Mee!​

Fiets Mee is veel meer dan een project om mensen te leren fietsen. Het project heeft nadrukkelijk een empowerende functie. Met Fiets Mee dragen we bij aan het zelfvertrouwen, de veiligheid en de betrokkenheid van mensen in de wijk en daarbuiten. Dankzij het gemeenschappelijke karakter van het project op wijkniveau wordt de horizon van deelnemers verbreedt een de belevingswereld vergroot. Fietsen bevordert daarnaast het welbevinden, de gezondheid en is een goedkoop alternatief in de strijd tegen vervoersarmoede.

De uitvoering van Fiets Mee levert een bijdrage aan onder meer:

  • het bestrijden van vervoersarmoede;
  • het dagelijks fietsgebruik onder biculturele mensen te verhogen;
  • positieve attitude teweegbrengen met betrekking tot het fietsen, met name onder de biculturele fietser;
  • Het verwerven van meer autonomie onder deelnemers;
  • sociale en maatschappelijke activering in de toekomst;
  • Het bevorderen van sociale cohesie op wijkniveau;
  • het bevorderen van een gezonde leefstijl;
  • een duurzame toekomst waarin vaker de fiets gepakt wordt en minder de auto;

Hiermee levert het project tevens een waardevolle bijdrage aan het realiseren van een grotere diversiteit aan fietsers in de stad en de ambitie van gemeenten om de fiets een belangrijkere rol te laten krijgen in het stedelijk vervoer.

Mijlpalen

Wij zijn trots dat we de afgelopen jaren tientallen Fiets Mee trainers uit een groot aantal wijken in diverse steden hebben mogen opleiden. Samen hebben zij reeds meer dan duizend vrouwen met diverse achtergronden leren fietsen en laten kennis maken met de fietscultuur en de mogelijkheden die de fiets hen biedt.

Ik wil leren fietsen!

Wil je zelf graag met behulp van onze Fiets Mee trainers leren fietsen? Of ken je iemand die hiermee geholpen zou zijn? Meld je dan nu aan via onderstaand aanmeldformulier.