Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Ouders en docenten zijn samen verantwoordelijk voor de schoolprestaties van kinderen. Een goede begeleiding, zowel op school als thuis, is dus van groot belang om kinderen optimaal te laten presteren en al hun talenten tot bloei te laten komen. Het begeleiden van talentvolle kinderen in de puberteit is echter niet zonder uitdagingen. Veel ouders met diverse achtergronden ondervinden moeite met het steunen, stimuleren, motiveren en inspireren van hun kinderen. Om deze ouders te helpen met het ondersteunen van hun kinderen heeft Sezer in samenwerking met diverse partners een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld.

Inhoud van de cursus

De trainingscyclus Ouderbetrokkenheid bestaat uit trainingen en workshops. Hierin worden ouders optimaal toegerust voor het ondersteunen van hun kind op het voortgezet onderwijs en in de verdere ontwikkeling. Deze trainingen zijn opgebouwd rond vier belangrijke vaardigheden: Steunen, Stimuleren, Inspireren en Motiveren (SSIM). Onze methode rust onder meer op de theorieën van universitair hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles, de Cultureel Sociaal Kapitaal (CSK) methode van Pierre Bourdieu en de door onszelf ontwikkelde training Interculturele Communicatie. SSIM helpt ouders in het begeleiden van het kind naar volwassenheid en maakt hen bewust van hun belangrijke rol. Tijdens deze training worden tevens concrete vaardigheden aangeleerd die ouders direct in de praktijk kunnen toepassen.