Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Diversiteit is een feit, maar inclusiviteit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom moeten we ons als samenleving blijven inzetten om inclusiviteit te bevorderen. Daarin neemt Sezer met plezier het voortouw. Met onze programma’s en dienstverlening richting de overheid en het bedrijfsleven stimuleren we iedereen – ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst of overtuigingen – om mee te doen en zich te ontplooien.

Wij geloven dat een veelheid van achtergronden en talenten, perspectieven de samenleving rijker maakt. Om deze rijkdom echt te kunnen benutten zijn zowel zelfontplooiing als het vormen van bewustzijn over de ander van groot belang.

Hoe zetten wij onze expertise in?

Wij zetten onze expertise dagelijks in om de zelfontplooiing en het netwerk van mensen in minder kansrijke posities te bevorderen. We geven advies, doen onderzoek, geven trainingen en met het ontwikkelen van programma’s als Fiets Mee, Talentenklassen en Wandel Mee nemen we mensen bij de hand, zodat ze op een laagdrempelige manier kunnen meedoen en anderen leren kennen.

Daarnaast ontwikkelen en verzorgen we trainingen en workshops om culturele verschillen te overbruggen. Zo creëren we bewustzijn en daarmee meer inclusieve organisaties, minder discriminatie en meer rijkdom.