Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Samen sta je sterker, en dat geldt in het bijzonder voor het maatschappelijk domein. Sezer verbindt al meer dan jaar mensen met diverse achtergronden, organisaties en overheidsinstellingen. In die tijd hebben wij ontzettend veel mensen leren kennen, zowel op straat als aan bij bedrijven en instanties. Ons netwerk is enorm waardevol en daarom delen we het graag met u.

Netwerk van ervaren professionals

Het komen tot oplossingen voor complexe vraagstukken of het succesvol uitvoeren van maatschappelijke projecten vergt expertise op verschillende beleidsterreinen. In het netwerk van Sezer vindt u die expertise. Wij hebben een breed netwerk van ervaren professionals die actief zijn op verschillende beleidsterreinen. Denk aan de deskundigen in onze diversiteitspool waar wij al jaren mee samenwerken of aan een groot aantal beleidsmedewerkers bij gemeentes, provincies en de landelijke ministeries.

Netwerk op wijkniveau

Het bereiken van alle doelgroepen kan een grote uitdaging vormen. Mensen die bijvoorbeeld nog maar net in Nederland wonen hebben vaak een beperkt netwerk en spreken de taal niet goed. Hoe bereik je deze mensen? Hoe activeer je ze? Hoe breng je gemeenschappen en netwerken in kaart? En wat speelt er eigenlijk onder deze nieuwe groepen? Daarvoor moet u bij Sezer zijn. Ons netwerk van buurtambassadeurs is het ideale instrument om bestaande netwerken te verkennen en uit te breiden of nieuwe netwerken op te zetten.

Leer ons netwerk kennen

Heeft u toegang nodig tot een moeilijk bereikbaar netwerk of bent u op zoek naar een gedreven professional met de juiste expertise? Wij stellen ons netwerk met plezier aan u voor. Neem vrijblijvend contact op.